050-9022523

מצלמות סמויות

מצלמת שלט

מכשירי מעקב GPS

gps tracker

מכשיר האזנה

                               מכשיר האזנה מקצועי מתקדם.

מכשיר זה פועל בטכנולוגית GSM SIM ומאפשר האזנה לכל המתרחש סביב המכשיר במרחק של 5-7 מטר.
מכשיר זה מצויד בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת למכשיר להתקשר למספר נבחר רק כאשר יש דיבור בקירבת המכשיר-"הפעלה קולית".
המכשיר פשוט להפעלה:
א. הטען את המכשיר
ב. הכנס כרטיס SIM 
ג. התקשר למכשיר
משך פעולה במצב המתנה:
כאשר פונקצית הפעלה קולית פועלת: 3-5 יום
כאשר פונקציית הפעלה קולית לא פועלת: 10-15 יום  
זמן פעילות:  5 שעות
תדרים:900MHz,1800MHz,1900MHz 
גודל: 4*3*1 ס'מ 

מחיר:900 ש'ח

חוק האזנת סתר בישראל קובע:

"האזנת סתר"-האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה
האזנת סתר שלא כדין ושימוש שלא כדין בהאזנה (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995
2.    (א)  המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו – מאסר חמש שנים.
(תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (ב)  המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין, או מגלה ידיעה או תוכן שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה, דינו – מאסר חמש שנים.
(תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (ג)   המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר חמש שנים.
השימוש במכשיר זה למטרת האזנת סתר, הינו לא חוקי והאחריות מוטלת על המשתמש